top of page

ZPEVNĚNÍ BŘEHU

ŽIVÉ HATĚ

ÚDOLÍ ZÁKOLANSKÉHO POTOKA

POPIS PROJEKTU

 

Lokalita: maloplošné zvláště chráněné území Zákolanský potok, katastr obce Noutonice

Investor: veřejná správa

Situace na místě: nepřirozeně uložené koryto potoka narušuje pozemní komunikaci při zvýšených hladinách

Cíle projektu: stabilizovat břeh po delší dobu,vytvořit přirozené ukryty pro vodní živočichy a vytvořit u břehu jeho přírodní, dlouhodobě se obnovující přírodní charakter.  

Provedená protierozní opatření: pletená hať z živých prutů vrby (Salix Viminalis)na osnově z živých prutů usazených do vyvrtaných otvorů. Doplněno o řízky vrby v okolí hatě.

Projekt: ing . Jiří Jiránek

Živá hať z vrby 22.6.
Živá hať z vrby 22.6.
Živá hať z vrby 22.6.
Živá hať z vrby 25.7.
Živá hať z vrby 24.8.
Živá hať z vrby 24.8.

STABILIZACE SVAHU

APLIKACE MORAVSKÉ HATĚ - FAŠINY

UL. ANTONÍNSKÁ DOLNÍ KOUNICE

POPIS PROJEKTU

 

Lokalita: nestabilní svah pod ul. Antonínská, katastr obce Dolní Kounice

Investor: veřejná správa

Situace na místě: dlouhodobě hloubkově i povrchově nestabilní svah ohrožuje obydlí pod ním, poškozuje pozemní komuniakci

Cíle projektu: pomocí tryskové injektáže hloubkově sanovat nestabilní svah, povrchovou nestabilitu sanovat dočasným přírodním antierozním opatřením - hatí moravského typu - fašinou. 

Provedená protierozní opatření: trysková injektáž (CT Project s.r.o.), instalace hatí moravského typu (NAPLOT.CZ), pokládka kokosové rohože, zasypání hatí zeminou, výsadba vhodných dřevin k dlouhodobé stabilizaci

Projekt: SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o., Ing. Stanislav Štábl, www.geoprojekt.cz

Haťování svahu Dolní Kounice
Haťování svahu Dolní Kounice
Haťování svahu Dolní Kounice
Haťování svahu Dolní Kounice
Haťování svahu Dolní Kounice
Haťování svahu Dolní Kounice

ZÁKOLANSKÝ POTOK

HAŤOVÁNÍ BŘEHŮ

ZPEVNĚNÍ BŘEHU VÝSADBOU VRBY

POPIS PROJEKTU

 

Lokalita: maloplošné zvláště chráněné území Zákolanský potok, katastr obce Noutonice

 

Investor: veřejná správa

 

Situace na místě: u brodu přes Zákolanský potok vznikla nová lávka. Břeh potoka nebyl dostatečně zabezpečen proti erozi. Bleskové povodně oblast již několikrát zažila. Hrozilo mimo jiné poškození samotného základu nové lávky. 

 

Cíle projektu: ochrana břehu vodního toku před erozí dočasným opatřením v kombinaci s trvalou ochranou biologickým opatřením. Záměrem investora bylo také "nechat lávku pohltit zelení" v souladu s projektovým záměrem.

 

Provedená protierozní opatření: haťování břehů mohutnými lískovými hatěmi s dubovou osnovou. Hať byla zasypána ornicí, oddělení hatě zabezpečila nopová fólie. Následovala výsadba vrbového porostu řízky a mulčování slámou. Během suchého léta třikrát zalito vodou z potoka. 

 

Výsledky protierozních opatření: hať je pevně zakotvena a je stabilní. Hať z estetického hlediska byla velmi pozitivně přijata komunitou. Ujmutí vrbových řízků bylo naprosto bezproblémové, mulčování se osvědčilo. Vrbové pruty byly v zimě sklizeny a uskladněny, aby mohly být na jaře použity pro společné komunitní aktivity. Pruty dosáhly v prvním roce výšky až 250 cm. 

Vedlejším efektem výsadby vrb bylo usměrnění pohybu turistů přecházejících lávku tak, aby nedocházelo k poškozování bylinného krytu louky, která slouží i k hospodářským účelům. 

Řízky se neujaly jen v místech, kde nová ornice nebyla dostatečně zhutněna nebo v místech, kde se pohybovali pěší (nebylo dostatečně označeno). Vrby byly dosazeny v době vegetačního klidu z materiálu, který vznikl při sklizni v zimě.

Pro oddělení hatě od zeminy se sice nopová folie osvědčila, ale jako vhodnější považujeme použití speciální geotextilie nebo kokosové tkaniny.

30.4. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

30.4. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Pro haťování břehů Zákolanského potoka byla použita vrba Salix Viminalis

30.4. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

30.4. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Řízky vrby byly mulčovány vrstvou slámy.

30.4. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

30.4. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Část vrbovými řízky stabilizovaného břehu byla ponechána bez mulčovací vrstvy jako testovací plocha.

30.4. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

30.4. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Výsadba vrbových řízků byla dokončena 30.4.

30.4. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

30.4. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Přírodní antierozní opatření - řízky vrby sázené směrem proti proudu potenciální povodně.

30.4. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

30.4. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Vrbové pruty používané pro stabilizaci břehu byly skladovány celou dobu ve vodě.

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. již začala vrba obrůstat. Toto je detail delšího prutu, který byl použit pouze jako ochranný prvek - vyznačení místa, kde byla vrba vysazena, určeného k pozdějšímu odstranění.

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Haťování břehů: břeh Zákolanského potoka byl v místě nové lávky stabilizován lískovými hatěmi a výsadbou břehového porostu vrby košíkářské

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Haťování břehů: břeh Zákolanského potoka byl v místě nové lávky stabilizován lískovými hatěmi a výsadbou břehového porostu vrby košíkářské

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Lískový výplet mostu a lískové hatě spolu tvoří harmonický celek, který je pozitivně vnímán místní komunitou i turisty, kteří procházejí směrem na Okoř.

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Lískový výplet mostu a lískové hatě spolu tvoří harmonický celek, který je pozitivně vnímán místní komunitou i turisty, kteří procházejí směrem na Okoř.

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Tyto vysoké řízky vrby ochraňují samotnou osázenou plochu před pošlapáním.

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Žaneta Tušerová, ředitelka firmy.

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Lískové hatě vytváří kouzelnou atmosféru tohoto místa.

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Osnovu lískových hatí se podařilo vetknout 50 cm do dna potoka

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 07- Naplot.cz_resize

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 07- Naplot.cz_resize

12 dnů po výsadbě břehového porostu začínají řízky vrby Salix Viminalis, která má břeh potoka stabilizovat, obrůstat

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

12 dnů po výsadbě břehového porostu začínají řízky vrby Salix Viminalis, která má břeh potoka stabilizovat, obrůstat

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

12 dnů po výsadbě břehového porostu začínají řízky vrby Salix Viminalis, která má břeh potoka stabilizovat, obrůstat

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 05- Naplot.cz_resize

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 05- Naplot.cz_resize

Není rozdíl mezi růstem vrby v mulčované a nemulčované - testovací části. Díky dobrému počasí a také přípravě půdy.

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 09- Naplot.cz_resize

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 09- Naplot.cz_resize

Lávka na Zákolanském potoce je krásné místo. Lískový výplet rozebiratelné lávky a lískové hatě zpevněné výsadbou vrbových řízků tvoří jednotný celek.

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

11.5. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Není rozdíl mezi růstem vrby v mulčované a nemulčované - testovací části. Přesto mulčování doplňujeme na celou vysazenou plochu, protože plevele začínají vzcházet.

22.7. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

22.7. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Stabilizace břehu výsadbou vrbových řízků 83 dní po výsadbě. I přes sucho má vrba již asi 80-100 cm.

22.7. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

22.7. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

83 dní po výsadbě se ukázalo mulčování jako vhodný prostředek pro omezení růstu plevelů v ještě křehkém břehovém porostu.

22.7. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

22.7. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Biologické opatření ke stabilizaci břehů není výsadba monokultury na velké ploše, jde o pás okolo hatí a remízek na ostrohu, který býval poškozen při bleskových povodních.

22.7. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

22.7. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Okrajové plochy stabilizovaného břehu jsou již kolonizovány pionýrskými druhy, které zde našly své vděčné místo.

22.7. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

22.7. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Biologické opatření ke stabilizaci břehů není výsadba monokultury na velké ploše, jde o pás okolo hatí a remízek na ostrohu, který býval poškozen při bleskových povodních.

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Stav stabilizace břehů Zákolanského potoka 175 dní po výsadbě. Ještě na konci října má vrba listy. Pruty dosahují 250 cm.

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 07- Naplot.cz_resize

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 07- Naplot.cz_resize

Vrba vytvořila pevně propojenou síť na břehu stabilizovaném lískovou hatí během jedné sezóny.

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 09- Naplot.cz_resize

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 09- Naplot.cz_resize

Vrba vytvořila na Zákolanském potoce pevně propojenou síť na břehu stabilizovaném lískovou hatí během jedné sezóny.

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 02- Naplot.cz_resize

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 02- Naplot.cz_resize

Zákolanský potok je příkladem přírodě blízkého protipovodňového opatření

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 11- Naplot.cz_resize

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 11- Naplot.cz_resize

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Přírodě blízká protipovodňová opatření - kombinace lískových hatí a výsadby břehového porostu vrby.

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Přírodě blízká protipovodňová opatření - kombinace lískových hatí a výsadby břehového porostu vrby.

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Přírodě blízká protipovodňová opatření - kombinace lískových hatí a výsadby břehového porostu vrby.

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok

Navštivte novou lávku na Zákolanském potoce v Noutonicích!

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 01- Naplot.cz_resize

22.10. Haťování lískovými hatěmi Zákolanský potok 01- Naplot.cz_resize

HAŤOVÁNÍ SVAHU

HAŤOVÁNÍ LESNÍHO SVAHU

OCHRANA SILNICE PŘED EROZNÍMI NÁNOSY

PODPORA NOVÉ VÝSADBY NA HOLOSEČI VE SVAHU

POPIS PROJEKTU

 

Lokalita: extravilán, Česká republika

 

Investor: fyzická osoba

 

Situace na místě: v prudkém svahu, do kterého je zasazena pozemní komunikace, byla provedena maloplošná holoseč, protože nevhodné složení dřevin způsobovalo časté padání celých stromů na silnici. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vykácení starého porostu a nahrazení vhodnějšími dřevinami, zejména dubem. Porušením rostlinného krytu ve spodním patře lesa však docházelo ke splavování pevných částic ze svahu, který opět dopadal na pozemní komunikaci. 

 

Cíle projektu: stabilizovat svah do doby zakořenění nových stromů. Ochránit novou výsadbu před dopadem větví a kamenů ze svahu. Poskytnout přirozené bylinné vegetaci čas pro pokrytí svahu a zabránit splavení svrchních vrstev půdy. Ochránit pozemní komunikaci před následky eroze.  

 

Provedená protierozní opatření: haťování břehů mohutnými lískovými hatěmi s akátovou osnovou v několika řadách s kaskádovým uspořádáním. Umístění hatí bylo navrhnuto tak, aby se eliminovaly vznikající suché strže ve svahu. Do kritických míst byl povrch pokryt kokosovou rohoží pro snadnější uchycení vegetace. 

 

Výsledky protierozních opatření: hať okamžitě, již v době výstavby dalších řad, začala zachycovat pevné částice padající ze svahu. Při následných mohutných přívalových srážkách nebyly na silnici  nánosy jako před realizací opatření. Klient byl s účinností spokojen a postupně bylo opatření rozšířeno na celkový rozsah 300 běžných metrů. 

Hatě se postupně plní splavenými částicemi a vytváří kapsy, které poskytují prostor pro obnovu bylinného a křovinného patra lesa. Během dvou let byly hatě téměř neviditelné pod vrstvou vegetace. Duby prosperují a svah je na dobré cestě k odolnosti proti erozi po dalších 100-150 let. 

Stabilizace lískovými hatěmi - haťování
Stabilizace svahu lískovými hatěmi
Antierozní opatření - lískové hatě
Hatě jako funkční krajinné prvky
Eliminace suché strže haťováním
Zabránění eroznímu smyvu haťováním
Opatření pro zabránění půdní eroze
Lískové hatě jako estetické řešení
Materiál pro haťování
Přírodní materiály proti erozi
Hatě jako ochrana nové lesní výsadby
Haťování jako ochrana komunikací
Stabilizace svahu lískovými hatěmi
Stabilizace břehu lískovými hatěmi - haťování 05- Naplot.cz_resize
Akátová osnova lískové hatě
Haťování svahu
Stabilizace břehu lískovými hatěmi - haťování
Haťování svahu po půl roce
Haťování v kombinaci se zemními roho
Obnova přírodního krytu svahu
Kokosová rohož a haťování
Stabilizace svahu lískovými hatěmi
Zpevněný svah po půl roce
Lískové hatě

STABILIZACE STROMŮ 

HAŤOVÁNÍ KOŘENOVÝCH BALŮ VZROSTLÝCH STROMŮ

STRABILIZACE BŘEHU KORYTA POTOKA

ESTETICKÉ A PŘÍRODNÍ ŘEŠENÍ 

POPIS PROJEKTU

 

Lokalita: extravilán, Česká Republika

 

Investor: fyzická osoba

 

Situace na místě: v místě rekonstrukce vodního koryta se nacházely vzrostlé původní stromy. Investor je chtěl zachovat na původním místě. Byly provedeny statické posudky jednotlivých stromů. Hledalo se vysoce estetické řešení blízké přírodě, zapadající do rázu původní okolní krajiny.  

 

Cíle projektu: stabilizovat kořenové baly původních stromů tak, aby mohly pokračovat v růstu a svými kořeny převzaly funkci stabilizace břehu do hloubky. Zpevnit břeh potoka. 

 

Provedená protierozní opatření: haťování lískovými hatěmi s akátovou osnovou. Nebyla použita žádná fólie ani textilie pro oddělní půdy od hatě.

 

Výsledky protierozních opatření: hať zpevnila břeh tak, že stromy stavební úpravy přežily a dále prosperují. Hať poskytuje stromům i břehu čas na obnovení přirozeného přírodní stabilizaci. Po přihrnutí hlína propadla hatí pouze minimálně, absence fólie při tomto typu antierozního opatření není na závadu. Naopak dává možnost prorůstání bylinného krytu i přes hať, což je v tomto případě žádoucí. 

Tato realizace nám poskytla možnost otestovat limity zatížení tohoto stabilizačního opatření a zkušenosti do budoucna. Stěny byly vysoké až 200 cm. Osnovu se podařilo vetknout do kamenitého podloží. 

Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 01- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 06- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 02- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 03- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 04- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 05- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 07- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 08- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 09- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 13- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 14- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 16- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 17- Naplot.cz_resize
Stabilizace stromů v břehu lískovými hatěmi - haťování 18- Naplot.cz_resize

HAŤOVÁNÍ TERAS V TERÉNU

OPTICKÉ UKONČENÍ TERAS S MOŽNOSTÍ SEZENÍ

STABILIZACE TERÉNNÍCH ÚPRAV SVAHU

 

POPIS PROJEKTU

 

Lokalita: soukromá zahrada, Česká Republika

 

Investor: fyzická osoba

 

Situace na místě: architekt si přál tvarovat svažitý terén směřující k rekreační vodní ploše tak, aby byl snadno přístupný a zároveň mohl složit k posezení. Situaci vyřešil modelací do terasovitých stupňů, které bylo třeba kotvit v terénu. 

 

Cíle projektu: zpevnit terasy a opticky je ukončit, nejlépe přírodním materiálem 

 

Provedená opatření: v dílně byly vyplateny speciální proutěné hatě z trvanlivé tenké vrby s hustou osnovou. Shora byly zakončeny masivním závěrem. Tyto moduly byly na místě připevněny ke stavební konstrukci, která zajistila svah a sloužila k pevnému přichycení panelů. Panely byly od zeminy odděleny nopovou fólií. Spoje panelů byly překryty ozdobnými kolíky. Hatě byly impregnovány na místě po jejich vyschnutí.  

 

Výsledky opatření: byly splněny cíle projektu, hatě v celkové délce cca 180 běžných metrů tvoří zajímavou dominantu této části prostoru. Pro nás tato aplikace vedla ke sběru mnoha poznatků, jak tento prvek udělat ještě lépe z hlediska funkčnosti i estetického působení. 

Haťování panely z tenkých vrbových prutů 03- Naplot.cz_resize
Haťování panely z tenkých vrbových prutů 01- Naplot.cz_resize
Haťování panely z tenkých vrbových prutů 02- Naplot.cz_resize
Haťování panely z tenkých vrbových prutů 10- Naplot.cz_resize
Haťování panely z tenkých vrbových prutů 08- Naplot.cz_resize
Haťování panely z tenkých vrbových prutů 09- Naplot.cz_resize
Haťování panely z tenkých vrbových prutů 07- Naplot.cz_resize
Haťování panely z tenkých vrbových prutů 06- Naplot.cz_resize
Haťování panely z tenkých vrbových prutů 05- Naplot.cz_resize
Haťování panely z tenkých vrbových prutů 04- Naplot.cz_resize
bottom of page