top of page

PORAZÍME

EROZI

SPOLU

HAŤOVÁNÍ JE PŘÍRODNÍ ZPŮSOB ZPEVŇOVÁNÍ BŘEHŮ A STABILIZACI SVAHŮ

Více informací níže

Haťování je zpevňování břehů a svahů přírodními materiály

 

Provádíme haťování vrbovými i lískovými pruty. Vysazujeme vrbové porosty za účelem zpevnění terénu, břehů i svahů.

 

KONTAKTUJTE NÁS

ŘEŠÍTE PROBLÉM S EROZÍ, NESTABILNÍM BŘEHEM NEBO SVAHEM?

HAŤOVÁNÍ SVAHŮ

 • Zpevnění svahů 

 • Stabilizace lehce až středně ohrožených svahů

 • Boj proti půdní erozi vodou i větrem

 • Ochrana silnic a železničních tratí

 • Podpora nové výsadby ve svažitých terénech

 • Opatření zabraňující větrné erozi

 • Obnova zadržování vody v krajině (retence)

 • Ochrana lesních cest

 • Přehrážky v suchých stržích

 • Tradiční technologie použitelná i v problematických územích

HAŤOVÁNÍ BŘEHŮ

 • Zpevnění břehů vodních toků a vodních ploch

 • Ochrana břehů proti vodní erozi

 • Antierozní opatření blízké přírodě

 • Renaturace vodních toků a niv

 • Součást protipovodňových opatření

 • Posilování přirozené funkce krajiny

 • Vytváření funkčních krajinných prvků a struktur

 • Obnova krajinného stylu

 • Cesta k přírodně blízkému korytu vodních toků

 • Zdroj přírodního materiálu pro společenské aktivity komunit

Výsadba břehového porostu - stabilizace břehů výsadbou vrbových porostů

Materiály, které používáme

 • Líska obecná - lískové hatě na stabilizaci břehů a svahů

 • Vrba Salix - různé druhy - suché vrbové hatě a ploty

 • Vrba Salix - různé druhy - vrbové hatě, které obrůstají

 • Vrba Salix - řízky, pruty, rohože, svazky - různé druhy 

 • Dub, akát, vrba, líska - pro svislé osnovy

 • Kokosové sítě - povrchové zpevnění svažitých terénů

O nás

Od proutěných plotů k větší stabilitě krajiny

Naplot.cz - proutěné ploty a živé vrbové stavby z vrby
Ing. Martin Tušer
Žaneta Tušerová

Žaneta Tušerová

Ředitelka

NAPLOT.CZ

Mobil: 721 580 418

Email: info@naplot.cz

Ing. Martin Tušer

Manažer rozvoje projektů

NAPLOT.CZ

Mobil: 607 655 614

Email: tuser.martin@naplot.cz

Naše firma NAPLOT.CZ začala v roce 2012 vyrábět proutěné ploty velkých formátů na míru. 

Výrobní program vyrostl na základě požadavků našich klientů. Postupně se přidaly filmové dekorace, netradiční projekty ze suché vrby, živé stavby z vrby a také haťování. 

 

Disponujeme vlastním materiálem i širokou sítí dodavatelů různých přírodních materiálů. Máme přístup ke genobankám vrb pro různá použití.

 

Haťování nás naplňuje skvělým pocitem, že pomáháme investorům chránit naši krajinu a vracet jí pomocí tradičních technik její kulturní podobu. 

 

BLOG HAŤOVÁNÍ.CZ

V našem blogu budeme přinášet zajímavé informace z oblasti ochrany životního prostředí.
 

Dotační programy, zajímavá řešení, nové technologie, co si představit pod odbornými pojmy. To vše na téma revitalizace toků, zadržování vody v krajině, prevece sucha a eroze. To je náš blog, který vám otevře cestu pro přípravu na boj proti nepříznivým vlivův v krajině.

NOVINKY A ČLÁNKY

Napište nám

Kontaktovat nás můžete přímo na výše uvedených kontaktech nebo přímo přes tento formulář. Těšíme se na vaše zprávy. 

Zpráva byla odeslána. Děkujeme!

Navštivte naše další weby!

 

www.naplot.cz
 
www.zavlazovacivaky.cz
www.treeib.com
 
bottom of page